tirsdag 24. mars 2009

Underskriftskampanje for ulvene i Rendalen

Ser dere mye ulv? Har dere hørt om Osdalsulvene?? De er noen av de få ulvene vi har her i Norge. Rendalen kommune har søkt om å felle disse ulvene. Direktoratet har gitt dem avslag, men kommunen har anket saken. Saken tas nå opp igjen og blir sendt videre til Miljøvernsdepartementet der det blir tatt en politisk avgjørelse.

Sannsynligheten for yngling i 2009 er foreløpig KUN hos Osdalsulvene. Rendalen ønsker ikke ulv av prinsipielle årsaker og kommunen ligger utenfor ulvesonen. Rovdyr Alliansen sier at Norge SKAL ha 3 årlige ynglinger av ulv. Bli med å vis staten at de må ta mer hensyn til at denne flokken er viktig for bevaring av ulv. Støtt ulvene og vær med å vise motstand mot å utrydde ulven.

Gå inn på kampanjen og signer underskriftskampanjen:
http://www.thepetitionsite.com/1/--vi-krever-at-staten-verner-osdalsulvene-we-urge-the-authorities-to-protect-the-osdal-wolves

Det er også laget en egen facebookgruppe:
http://www.facebook.com/group.php?gid=56499597105

1 kommentar: