onsdag 10. november 2010

I dag satte jeg fast!

Dere som har bodd i eller vært i Oslo de siste årene har nok ikke unngått verken å høre om eller å se alt som har med "det nye" Oslo sporveiers Flexuskort system å gjøre.

Investeringen i det elektroniske reisekortet har til nå kostet rundt 600 millioner kroner, og om dette settes i drift vil det årlig koste 20 millioner kroner.

Systemet skulle vært operativt i 2005, ble første gang prøvd ut i 2008 og er i 2010 fremdeles ikke i fullt bruk. Det er riktignok godt i gang, men ikke i fullt bruk. Dvs. at mange har gått fra papirbillett til elektronisk billett, sperringene er satt opp og de fungerer som de skal, men svært få er aktivert.

Systemet utfører vel ingen av sine oppgaver i dag og pga. kostnader vurderes det å fjerne hele systemet og dets sperringer.

Og det er akkurat disse sperringene jeg vil si noe om i dag. For hver morgen, hver dag, hver time kan man se folk stående fast i disse sperringene. Som jeg skrev er det svært få som er aktivert, og som regel er de åpne for gjennomgang. Men en sjelden og helt tilfeldig gang fungerer de og da må man bruke kortet for å komme gjennom. Og da er det kanskje en av fire sperringer som er operativ. Og ikke bare det, de ser faktisk åpne ut, men om du prøver å gå gjennom så lukker de seg! Og så... i dag... i dag var det min tur!

Jeg stressa meg av gårde i kulda og i mitt hode var det i dag grønt lys som var klarsignal for meg.. så jeg gikk inn i den med grønt lys. Jeg gikk inn i sperringen og BANG så satt jeg fast!!! Og det var ikke bare det at jeg ikke kom gjennom, men jeg satt fast!! Tingene mine og armene mine var innenfor, mens resten av kroppen stod igjen! Ja, det høres litt merkelig ut, men det er helt sant! Og jeg fikk ikke rikket meg! Det kom ei dame bak meg som fikk bipet kortet sitt slik at jeg kunne trekke meg tilbake og gå gjennom ved siden av hvor det er fri passering om du har flexuskort eller ei. Gahr... for et voldelig og unødvendig system.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar